EST  |  RUS  |  ENG
Ametiühing

Ametiühing on organisatsioon, mis tekib ainult töötajate soovil ja algatusel selleks, et töötajate ühisel jõul ja koostöös tööandjaga parandada töö- ja elutingimusi ning kaitsta töötajate õigusi ja huve. Ametiühingud on sõltumatud tööandjatest, riigiasutustest ning teistest organisatsioonidest.

Ametiühingusse tasub kuuluda, sest ametiühing:

  • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi
  • peab läbirääkimisi tööandjaga palga ja töötingimuste osas
  • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes
  • kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil
  • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga
  • tagab juristi abi vaidluste lahendamisel
  • aitab tagada töösuhtekindlust ja suurendada turvatunnet tööelus
  • loob töökohas ühtekuuluvustunnet
  • räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel

Ametiühingusse kuulumise eelised on eriti tuntavad olukorras, kus tööandja soovib muuta töölepingu tingimusi, näiteks vähendada töötasu. Sellisel juhul võivad ametiühinguliikmed volitada enda eest tööandjaga suhtlema usaldusisiku, kes on läbinud selleks spetsiaalsed koolitused ning keda toetab läbirääkimistel vajadusel ametiühingute jurist.

Juhul, kui asutuses/ettevõttes tegutseb ametiühing, on ametiühingu usaldusisikul teiste töötajate esindajate ees eelisõigus kollektiivläbirääkimiste pidamiseks ning kõiki töötajaid puudutavate kollektiivlepingute sõlmimiseks.

Ametiühingute tegevust reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus

.