EST  |  RUS  |  ENG
Läänemeremaade Töösuhetealane Koostöövõrgustik

 

BSLN on 9 Läänemere piirkonna riigist 26 partnerit kaasav rahvusvaheline projekt. Projekt algas 2008. aasta oktoobris ja kestis kuni 2011. aasta detsembrini.

Koostöövõrgustik kutsub ametiühinguid, tööandjaid ja ettevõtjaid
ühendavaid organisatsioone, poliitikuid, eksperte,
ametiisikuid, MTÜ-sid ja teadlasi üles tugevdama dialoogi ja
avama uusi teabevahetuskanaleid, et saavutada jätkusuutlikku
arengut.

Me ühitame teadmisi ja ideid eesmärgiga edendada positiivseid
muutusi Läänemeremaade tööturul.

BSLN-i tegevus keskendub järgmistele teemadele:
1. Tööjõu mobiilsus
2. Aktiivne tööturupoliitika
3. Koolitus- ja õppetegevus/inimkapitali arendamine

www.bslabour.net

Sotsiaalpartnerlus - noorte teejuht