EST  |  RUS  |  ENG
Uudised
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   Järgmine
15.04.2015

Taastame haigushüvitise esimesest päevast

Ametiühingud soovivad taastada töötajate ajutise töövõimetuse hüvitist alates esimesest haigestumise päevast. Samuti peaks hüvitise suurust olema proportsioonis töötaja sissetulekuga, mitte sõltuma sellest, kas eelmisel kalendriaastal oli töötaja haige või vanemapuhkusel.

12.04.2015

Ametiühingud tähistavad veerandsajandi täitumist

Täna möödub 25 aastat Eesti Ametiühingute Keskliidu loomisest. Veerandsajandi täitumist tähistatakse erinevate üritustega üle Eesti.

06.04.2015

Ametiühingute juubeliüritused algavad Pärnust

Eesti Ametiühingute Keskliit tähistab selle aasta aprillis oma 25. tegevusaasta täitumist, mille puhul korraldatakse 7. aprillist kuni 1. maini üleeestiline tuur ametiühinguliikumise tutvustamiseks. Lisaks Pärnule on järgnevatel nädalatel plaanis külastada Tallinna, Tartut ja Narvat.

04.04.2015

Ametiühingud otsivad ühiskonna toetust esimeste haiguspäevade taashüvitamiseks

Ametiühingud alustavad Riigikogus ja ühiskonnas toetuse otsimist ideele taastada töötajate ajutise töövõimetuse hüvitis alates esimesest haigestumise päevast. Samuti peaks ametiühingute arvates hüvitise suurust olema proportsioonis töötaja sissetulekuga, mitte sõltuma sellest, kas eelmisel kalendriaastal oli töötaja haige või vanemapuhkusel.

02.04.2015

Ametiühingud: soopõhine info peab tulema ettevõtte majandusaasta aruandesse

Eesti Ametiühingute Keskliit toetab soopõhiste andmete kogumist ja nende analüüsi, et välistada sooline diskrimineerimine palgas ja muudes küsimustes. Ametiühingud leiavad, et eesmärgi saavutamine oleks efektiivsem juhul, kui kogutavad andmed kajastuksid ettevõtete majandusaasta aruandes.

06.03.2015

Ametiühingud: teeme ettepaneku arutada Riigikohtu eilset streigiotsust riikliku lepitaja juures

Eesti Ametiühingute Keskliit on nõus Riigikohtu ja õiguskantsleri seisukohaga, et toetusstreikidest etteteatamise aeg võiks olla pikem. Uus etteütlemise aeg tuleks ametiühingute hinnangul kokku leppida riikliku lepitaja vahendusel.

05.03.2015

Ettevõtjate ja ametiühingute pöördumine: 6 põletavat teemat valitsusele

Ettevõtjad ja ametiühingud tegid täna ühise pöördumise, mille sisuks on hetkel kuus kõige olulisemat teemat Eesti riigivalitsemises, millega uus loodav valitsus peaks hakkama tegelema.

18.02.2015

Ametiühingud: töötajate streigiõigus on ühiskonna arenguks vajalik

Eesti ametiühingute juhid annavad täna kell 11 Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle oma ühispöördumine, milles soovivad streigiõiguse säilimist Eestis ja maailmas. Tegemist on ametiühingute ülemaailmse vastuaktsiooniga tööandjate globaalsetele katsetele streigiõigusi piirata.

30.01.2015

Ametiühingud: Ohutusreeglite järgimine on ka töötaja enda väärikuse küsimus

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) tunneb kaasa eile Ida-Virumaal Estonia kaevanduses hukkunud töötajate omastele. Ametiühing kutsub tööandjaid ja töötajaid palju tõsisemalt suhtuma ohutusküsimustesse ja arutama, kuidas tervisekaitset konkreetsel töökohal edendada.

23.01.2015

Peterson valitsusele: Ida-Viru aitamisega on kiire

Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson kiirustab valitsust tagant leidma lahendusi Ida-Virumaad tabanud koondamislainele. "Kuigi probleemide peapõhjus on naftahinna ootamatu langus, on ka valitsuse poliitikaid, mis kriisi süvendavad," leidis Peterson.