EST  |  RUS  |  ENG
Organisatsioonist

 

 

 
Eesti Ametiühingute Keskliitu kuulub 18 haruametiühingut, mis ühendavad riigi- ja omavalitsusasutuste töötajaid, haritlasi, tervishoiutöötajaid, transporditöötajaid (sh maantee-, raudtee-, mere- ja õhutransport), tööstustöötajaid (energeetika, kerge- ja toiduainetööstus, puidutöötlemine, metallitööstus), ajakirjanikke ning teenindussektoris hõivatuid (posti-, side-, kaubandus-, teenindus-, hotelli- ja puhastussektori töötajaid jt).

EAKL tegutseb selle nimel, et ühiskonnas järgitaks sotsiaalse õigluse põhimõtet. EAKL esindab töötajate huve üleriigilistel palgaläbirääkimistel ning peab kahe- ja kolmepoolseid läbirääkimisi tööandjate ja valitsusega. Samuti osaleb EAKL aktiivselt seadusloomes, et arendada õiglast maksupoliitikat, seista jätkusuutliku tööhõive eest ning tagada töötajate sotsiaalne turvalisus ja tervislik töökeskkond.

EAKLi eesmärk on tagada ka jätkusuutlik ametiühinguliikumine Eestis, mis tähendab, et ametiühingute keskliit:

  • propageerib töötajate ühinemist ametiühingutesse ning töötajate osalemist sotsiaaldialoogis
  • aitab kaasa ametiühingustruktuuride ühtlustamisele ja tugevdamisele
  • koordineerib liikmete koostööd ühtsustunde ja üksteise austamise põhimõttel
  • annab nõu õigusalastes, töö-, palga- ja sotsiaalküsimustes, osaleb töötülide ja vaidluste lahendamises
  • korraldab ametiühingukoolitust, avalikke üritusi ja koosolekuid
  • annab välja teabematerjale ametiühingutegevuse ja tööalaste õigusaktide tutvustamiseks
  • osaleb rahvusvahelises ametiühingutöös