EST  |  RUS  |  ENG
Tasub teada

 

Töötajate õigused ja kohustused on kirjas mitmetes seadustes, aga ka lepingutes. Kuigi peamine leping töötaja ja tööandja vahel on individuaalne tööleping, on paljude töötajate minimaalsed töötingimused kokku lepitud ka kollektiivlepingutes. Et Su tööelu hästi laabuks, oleks hea kõigi nendega tutvust teha.
Tööelu puudutavad reeglid on küllalt keerulised. Meie veebilehelt leiad olulisemad märksõnad. Kindlasti aitavad Sind küsimuste tekkimisel Sinu kolleegid, Sinu töökoha ametiühingu usaldusisik. Ja loomulikult on Sul ametiühingu liikmena alati võimalus pöörduda oma ametiühingu liidu poole.

 

Vii end kurssi!

Vaata 2013. aasta usaldusisiku päeva ettekandeid ja parimate autasustamist!

 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Töötajate rühma deklaratsioon

 

Millised tulemused on toonud palkade kärpimine Euroopa riikidele?

ETUI (Euroopa Ametiühingute Instituut) on töötanud välja palgakaardi, mis näitab Euroopa Liidu palgakärbete poliitika tulemust. Vaatluse all on periood 2000-2012. Sellega saab tutvuda lingil:

http://www.etui.org/Topics/Crisis/Wage-development-infographic

 Kommentaariks: enamuses Euroopa liikmesriikides suureneb tööpuudus, palgad langevad, kasvav osa Euroopa rahvastikust seisab silmitsi vaesusriskiga. Palkade langus toimus 15 riigis. Dramaatilisem oli reaalpalga langus abiprogramme vajanud riikides. Enamuses riikides toimud palga osakaalu langus annab tunnistust tulude ümberjaotusest tööjõult kapitalile. 

 

Kutsekoja Teataja

 

 

 

 Eurode teine seeria tulekul: mis muutub?

 

 

 

 

 

Näiteid Eesti ja Euroopa palkadest