EST  |  RUS  |  ENG
FOORUM
Vaata kõiki teemasid
Uudised
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   Järgmine
11.09.2014

EAKL: Töövõimereformi saab ellu viia vaid läbi ühiskondliku kokkuleppe

Eesti Ametiühingute Keskliit kutsub erinevaid osapooli üles sõlmima ühiskondlikku kokkulepet töövõimereformi läbiviimiseks. Ühiskondliku leppe sõlmimine tuli esimest korda jutuks töövõimereformi aruteludel Riigikogu sotsiaalkomisjonis augusti lõpus.

08.09.2014

Ametiühingute Keskliidu kommunikatsiooni asus juhtima Kaili Uusmaa

Tänasest asus Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuhi ametikohale pikaajalise meedia- ja kommunikatsioonitöö kogemusega Kaili Uusmaa. Senine kommunikatsioonijuht Riina Solman jätkab tööd organisatsiooni strateegilise konsultandina.

05.09.2014

Tahame toimivat majandust, mis teeb ka töötajad jõukaks

Eesti Ametiühingute Keskliit korraldas 4. septembril 2014 Rahvusraamatukogus esmakordselt  kollektiivlepingute strateegiakonverentsi, mille sisuks oli uute ideede ja soovituste andmine palgaläbirääkimisteks usaldusisikutele ja haruliitudele algaval kollektiivläbirääkimiste hooajal. Konverentsil kavandatu viivad ellu ametiühingute keskliitu kuuluvad 20 haruliitu ja kokku enam kui 700 kohalikku ametiühinguorganistasiooni erinevates Eesti ettevõtetes ja asutustes. Samasugused strateegiaseminarid on tavaks kõigis Põhjamaades.
Ametiühingute strateegiakonverentsil võeti vastu osalejate ühisavaldus:

03.09.2014

Ametiühingud peavad mõjukat konverentsi läbirääkimisstrateegiate kokkuleppimiseks

Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab homme, 4. septembril 2014 Rahvusraamatukogus Põhjamaade eeskujul esmakordselt kollektiivlepingute strateegiakonverentsi, mille sisuks on uute ideede ja soovituste andmine palgaläbirääkimisteks usaldusisikutele ja haruliitudele algavaks kollektiivläbirääkimiste hooajaks.

26.08.2014

Ametiühingud otsivad koos majandusasjatundjatega võimalusi kiiremaks palgatõusuks

Ametiühingute Keskliidu kutsel arutavad tunnustatud majandusasjatundjad homme avalikul arutelul kas ja kuidas oleks võimalik Eestis palgatõusu kiirendada ja mida teha, et see tõus oleks püsiv. Arutelu on inspireeritud Indrek Neivelti 1000-eurose alampalga ideest.
 

25.08.2014

Ametiühingute Keskliit: 500 eurose tulumaksuvabastuse ideega tuleb tööd teha

Eile IRL Rahvakogul sõelale jäänud madalapalgaliste maksuvabastuse idee, mille kohaselt alla 500 euro teeniv inimene oma palgalt makse ei maksa, on mõte õiges suunas ja sellega tuleb edasi tegelda, leidis Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson. Samas oli ta veendunud, et ilmselt oleks hetkel ausam rääkida realistlikumatest summadest.

21.08.2014

Ametiühingud ja Puuetega Inimeste Koda esitasid valitsusele töövõimereformi osas ühise ja lõpliku nõudmiste paketi

Eesti Puuetega inimeste Koda (EPIKoda) ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) mõistavad puuetega inimeste, omastehooldajate, nende lähedaste ja neid ühendavate organisatsioonide nördimust Töövõimereformi eelnõu osas, mis ei vasta nende nõudmistele. Samas leiab nii EAKL kui EPIKoda, et valitsust tuleb tunnustada juba sisseviidud paranduste eest Töövõimereformi eelnõusse, rõhutades, et hoolimata tehtud pingutusest, ei vasta reformikava veel endiselt selle tegelikele eesmärkidele. EAKL ja EPIKoda kaardistasid seepärast ära töövõimereformi õnnestumiseks vajalike muudatuste paketi ja esitasid selle ühiste ja lõplike nõudmistena vastutavatele ministritele ja Töövõimereformi juhtkomiteele teisipäeval, 19. augustil.

14.07.2014

EAKL ja EPIKoda: seljad kokku pannes on võimalik töövõimereformi käiku jõuliselt suunata

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)  ja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) otsustasid kokku leppida ühistes positsioonides enne töövõimereformi toetuse seaduse eelnõu teist lugemist Riigikogus ning edasisel menetlusel jõud ühendada. Esimene ühine seisukoht on, et töövõimereformi toetuse seaduse eelnõuga tuleb edasi töötada ning menetlemist tuleb  pidurdada seni, kuni otsustajad on arvesse võtnud puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride peamised seisukohad.

04.07.2014

Ametiühingud töötajale: kontrolli, et oled registris, ja palun ära kahjusta ennast ümbrikupalgaga

Ametiühingute Keskliit tervitab Maksuameti käivitatud ümbrikupalga vastast sotsiaalkampaaniat, samuti töötajate registri loomist, mille eesmärk on ümbrikupalkade maksmise vähendamine. Ametiühingud leiavad, et ümbrikupalgal on laastav mõju eelkõige töövõtja, aga ka teiste ühiskonnaliikmete heaolule.

01.07.2014

Ametiühingute Keskliit võtab tänasest üle Läänemeremaade ametiühingute eesistumise

Täna, 1. juulil 2014, algab Eesti ametiühingute eesistumisperiood Läänemeremaade ametiühingute võrgustikus BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network), millel on 22 liikmesorganisatsiooni kokku 11 miljoni ametiühinguliikmega.