EST  |  RUS  |  ENG
FOORUM
Vaata kõiki teemasid
Uudised
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   Järgmine
26.08.2014

Ametiühingud otsivad koos majandusasjatundjatega võimalusi kiiremaks palgatõusuks

Ametiühingute Keskliidu kutsel arutavad tunnustatud majandusasjatundjad homme avalikul arutelul kas ja kuidas oleks võimalik Eestis palgatõusu kiirendada ja mida teha, et see tõus oleks püsiv. Arutelu on inspireeritud Indrek Neivelti 1000-eurose alampalga ideest.
 

25.08.2014

Ametiühingute Keskliit: 500 eurose tulumaksuvabastuse ideega tuleb tööd teha

Eile IRL Rahvakogul sõelale jäänud madalapalgaliste maksuvabastuse idee, mille kohaselt alla 500 euro teeniv inimene oma palgalt makse ei maksa, on mõte õiges suunas ja sellega tuleb edasi tegelda, leidis Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson. Samas oli ta veendunud, et ilmselt oleks hetkel ausam rääkida realistlikumatest summadest.

21.08.2014

Ametiühingud ja Puuetega Inimeste Koda esitasid valitsusele töövõimereformi osas ühise ja lõpliku nõudmiste paketi

Eesti Puuetega inimeste Koda (EPIKoda) ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) mõistavad puuetega inimeste, omastehooldajate, nende lähedaste ja neid ühendavate organisatsioonide nördimust Töövõimereformi eelnõu osas, mis ei vasta nende nõudmistele. Samas leiab nii EAKL kui EPIKoda, et valitsust tuleb tunnustada juba sisseviidud paranduste eest Töövõimereformi eelnõusse, rõhutades, et hoolimata tehtud pingutusest, ei vasta reformikava veel endiselt selle tegelikele eesmärkidele. EAKL ja EPIKoda kaardistasid seepärast ära töövõimereformi õnnestumiseks vajalike muudatuste paketi ja esitasid selle ühiste ja lõplike nõudmistena vastutavatele ministritele ja Töövõimereformi juhtkomiteele teisipäeval, 19. augustil.

14.07.2014

EAKL ja EPIKoda: seljad kokku pannes on võimalik töövõimereformi käiku jõuliselt suunata

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)  ja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) otsustasid kokku leppida ühistes positsioonides enne töövõimereformi toetuse seaduse eelnõu teist lugemist Riigikogus ning edasisel menetlusel jõud ühendada. Esimene ühine seisukoht on, et töövõimereformi toetuse seaduse eelnõuga tuleb edasi töötada ning menetlemist tuleb  pidurdada seni, kuni otsustajad on arvesse võtnud puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride peamised seisukohad.

04.07.2014

Ametiühingud töötajale: kontrolli, et oled registris, ja palun ära kahjusta ennast ümbrikupalgaga

Ametiühingute Keskliit tervitab Maksuameti käivitatud ümbrikupalga vastast sotsiaalkampaaniat, samuti töötajate registri loomist, mille eesmärk on ümbrikupalkade maksmise vähendamine. Ametiühingud leiavad, et ümbrikupalgal on laastav mõju eelkõige töövõtja, aga ka teiste ühiskonnaliikmete heaolule.

01.07.2014

Ametiühingute Keskliit võtab tänasest üle Läänemeremaade ametiühingute eesistumise

Täna, 1. juulil 2014, algab Eesti ametiühingute eesistumisperiood Läänemeremaade ametiühingute võrgustikus BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network), millel on 22 liikmesorganisatsiooni kokku 11 miljoni ametiühinguliikmega.

19.06.2014

Ametiühingute Keskliit: usaldusisik on parim partner nii töötajale kui tööandjale

Täna, 19.juunil, algusega 13.00 korraldab Ametiühingute Keskliit Tallinna Ülikoolis üle-eestilise Usaldusisikupäeva. Päeva eesmärk on tunnustada ja tänada ettevõtetes tegutsevaid ametiühingute usaldusisikuid ning väärtustada nende tööd töötajate esindamisel.

17.06.2014

Ametiühingud valitsusele: töövõimereformi eelnõu menetluselt tuleb tempo maha võtta

Ametiühingute Keskliit avaldab toetust tänasele puudega inimeste, nende hooldajate, eestkostjate ja eestseisjate ning neid ühendavate organisatsioonide poolt Toompeal, Riigikogu hoone ees läbiviidavale piketile ning soovitab Riigikogul ja valitsusel töövõimereformiga tempo maha võtta kuni asjaga otseselt kokku puutuvate osapooltega on taas kokkulepped saavutatud.

11.06.2014

Ametiühingute Keskliit: toetame Neivelti ideed mõne mööndusega

Ametiühingute Keskliit tervitab avatud diskussiooni, mille põhjustas Indrek Neivelti väljakäidud idee tõsta miinimumpalk 1000 euroni kuus ning peab seda hädavajalikuks, kuid lisab, et miinimumpalga tõus peab olema järk-järguline, läbi kaalutud tihedas koostöös majandusteadlastega ja turvatud massiivse koolituse pakkumisega töötajatele. Ühtlasi paneb Ametiühingute Keskliit südamele neile tööandjatele, kes kriisi ajal palku langetasid, tõsta palk tagasi vähemalt kriisieelsele tasemele, kui seda siiani veel tehtud pole.

09.06.2014

Turvatöötajate Ametiühing allkirjastas kollektiivlepingu G4S-iga järgmiseks kaheks aastaks

Turvatöötajate Ametiühing sõlmis kollektiivlepingu G4S-iga, mis kehtib järgmised kaks aastat.  Eelmise aastaga võrreldes kasvas sellel aastal valvetöötaja, I taseme töötaja ning I ja II taseme turvatöötaja põhitöötasu 10 %, keskmine töötasu tõus oli 4,9 %. Pooled alustavad hiljemalt käesoleva aasta novembris läbirääkimisi 2015. aasta põhitunnitöötasude alammäärade tõstmiseks.